Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nguyễn Quốc Phú

Phường Tân Vĩnh Hiệp - Tân Uyên - Bình Dương
02743659779
thcsnguyenquocphu@tu.sgdbinhduong.edu.vn